ประกาศ


                                                                                             

สถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนราธิวาส


                                    เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2560                  

                                     คุณสมบัติ
                                   จบปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

                                   ต้องจบปริญญาตรี และปริญญาโท ในคณะเดียวกัน  หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                   สมัครได้ที่ สถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 4  ถนนแสงจันทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
                                                                       โทร 073-512897 085-9251662,081-4780722

กิจกรรมของเรา

Powered by MakeWebEasy.com